×

Д-р Живко Димитров

Д-р

Д-рЖивко Димитров


пластична хирургия
Телефон за контакти

реконструктивна
ХИРУРГИЯ

 

Реконструктивната  хирургия е хирургия, която  обхваща  лечението на  всички вродените и придобитите дефекти по повърхността на тялото.

 

 

 

Придобитите дефектите се предизвикват от различни агенти/причини/ след раждането. Могат да настъпят остро или да са хронични в следствие на травми и изгаряния. Тогава те се изразяват в образуване на хипертрофични цикатрикси, бридове и келоиди. Вродените дефекти са резултат на заболяванията свързани с ембрионалното развитие на плода. Те могат да бъдат самостоятелни или комбинация от няколко дефекта в така наречените синдроми. Всички тези промени във формата и функцията на тялото могат да бъдат коригирани с оперативните  методи на пластичната хирургия. 


© 2022 Д-р Живко Димитров

Web Design & SEO by Zashev Design