×

Д-р Живко Димитров

Д-р

Д-рЖивко Димитров


пластична хирургия
Телефон за контакти

дермоидна
КИСТА

 

Пилонидалната киста, или както е известна в българската медицинска литература като дермоидна киста, е заболяване, което се развива в областта на опашната част на гръбначния стълб непосредствено в дълбочината на подкожните слоеве или непосредствено пред гръбначния стълб. 

Заболяването винаги започва един остър период в резултат на инфектирането на измененията и тогава се установява тяхното наличие. Лечението е само оперативно като първоначално се прави само инцизия и едва след преминаването на острите инфектни появи е възможно плановото радикално оперативно лечение.

 

 

  към обща ХИРУРГИЯ


© 2022 Д-р Живко Димитров

Web Design & SEO by Zashev Design