×

Д-р Живко Димитров

Д-р

Д-рЖивко Димитров


пластична хирургия
Телефон за контакти

лифтинг
НА ЛИЦЕТО

 

Преди насрочване на операция се провежда обстоен преглед, при който Вашият пластичен хирург ще Ви разясни особеностите на 
Вашето лице, какви са възможните процедури и ще вземете решение какво да включва евентуалната операция. Обикновено се 
взимат под внимание Вашите цели и очаквания при избора на най-подходяща оперативна техника.

Оперативна интервенция

Лифтингът на лицето се извършва под пълна анестезия в болнични условия с участието на опитен медицински персонал. 
Обикновено техниката включва разрез в невидими зони на лицето, като окосмената част на главата и разрез пред ухото. 
Излишната кожа се отстранява, Подвижните структури се фиксират за неподвижни. Останалата кожа се изпъва, за да се постигне 
подмладен и стегнат вид на лицето.

Темпорален SMAS лифтинг

Повдигане на страничните „слепоочни” областти на лицето. Подходящ е за начално спадане на тъканите на лицето. Целта е изпъване на кожата в и повдигане на външният ъгъл на окото. Понякога се съчетава с оформяне и повдигане веждите. Този тип лифтинг, може да се постигне с малки разрези в окосмената част на главата или чрез миниинвазивна техника без разрези. /виж Процедури/Оперативни процедури без разрези/

Подкожен лифтинг на лицето 

Повдигане и изпъване само на кожата. Прави се при леки форми на кожен излишък в средната и долна част на лицето. Операцията 
се понася леко от пациентите. Възстановителния период е сравнително кратък и оперативните рискове са минимални. Резултатите при този метод са относително са по краткотрайни.

SMAS лифтинг с минимален белег

Прави се с къс белег пред ухото, като се отделя и изпъва апоневротичната система на лицето - SMAS. Постигат се отлични 
резултати при средна степен на отпускане на лицето със значително по-трайни резултати в сравнение с горните методи.

Класически SMAS лифтинг на лицето

Постига се с голям разрез, който преминава зад ухото и в окосмената част на главата. Подходящ е при пациенти със средна и 
тежка отпуснатост на структурите на лицето, обикновенно на възраст над 55 г. Дава възможност за изпъване на тъканите и на 
шията. Резултатите са добри, но операцията е с по-бавно възстановяване и е подходяща за пациенти с добра мотивация.

Възстановителен период

Времето за възстановяване след такава процедура е индивидуално в зависимост от обема на операцията и състоянието на пациента и може 
да варира от две седмици до няколко месеца. Възможни са появата на оток, синини, възпаление на оперативните рани, преходна пареза на лицевия нерв и др.  За да се сведат до минимум тези рискова, трябва стриктно да спазвате указанията на Вашия лекар и да се явявате редовно на контролните прегледи.

Трябва да знаете, че за да се подложите на тази естетична операция Вие трябва да сте:

- здрави, без тежки телесни заболявания.
- тютюнопушенето по принцип забавя възстановяването на раните и уврежда еластичността на кожата, затова ако сте непушач, 
това е предимство за Вас
- не би трябвало да имате нереалистични очаквания. Вашия пластичен хирург ще ви разясни, какво може да се очаква във Вашият кокретен случай. Подложете се на оперативната интервенция ако сте готови да приемете очаквания резултат с възможните 
вариации и усложнения.

  към естетична ХИРУРГИЯ

 


© 2022 Д-р Живко Димитров

Web Design & SEO by Zashev Design