×

Д-р Живко Димитров

Д-р

Д-рЖивко Димитров


пластична хирургия
Телефон за контакти

реконструкция
НА ДЕФЕКТИ

 

Реконструкция на придобити дефекти на кожата

Кожните дефекти могат да бъдат придобити или вродени

Придобити са дефекти са тези, които се образуват в следствие на травма /голяма кожна рана, която не би могла да заздравее самостоятелно /. Дефекти след хирургично отстраняване на големи кожни тумори, невус, както и карцином на кожата. В тези случаи е необходимо да се направи „пластика”, за да се покрие раната.

Вродените дефекти обикновенно са в резултата на нарушено ембрионално развитие с  липса или недостатъчно развитие на орган.

Операции:

⦁ Свободно кожна пластика. Със специален уред – дерматом се взема кожа в цяла дебелина или  разцепена кожа, които след специална обработка се транспалантират върху засегнатия кожен участък. Метода е с минимален реск за усложнения. Трансплантираната кожа няма същите свойства и понякога може да предизвика свиване и контрактура на областта.

⦁ Пластика с тъкани по съседство. Кожния дефект се покрива с кожни ламба, които според вида си могат да бъдат ротационно, адвансно и др. При този вид пластика се получават добри крайни резултати, но има ограничение в размера на дефекта ,който може да се оперира.

⦁ Пластика с ламба с хранещи кръвоносни съдове. Това е оперативна техника, при която се пренася, кожа,  мускул или кост от едно место на друго за реконструкция на голям дефект. Най-често този метод се използва при реконструкция на гърда с широкия гръден мускул /LDF/или мускул от областта на корема /TRAM/

⦁ Пластика със пренасяне на тъкан от една област в друга. Това се постига с анастомоза на кръвоносните съдове. Използва се при възстановяване на големи дефекти при лечение на злокачествени новообразувания, особенно в обалстта на лицето, реконструкция на гърда и др.

Възстановяване

Възстановяването е индивидуално и зависи от обема на операцията, придружаващите заболявания и общото състояние на пациента.

Целта на реконструктивната пластично хирургия е бързата социализация и възстановяване на работоспособността на пациента доколкото това е възможно.

  към реконструктивна ХИРУРГИЯ

 


© 2023 Д-р Живко Димитров

Web Design & SEO by Zashev Design