×

Д-р Живко Димитров

Д-р

Д-рЖивко Димитров


пластична хирургия
Телефон за контакти

естетична
ХИРУРГИЯ

 

Днес телесната красота често се свързва с професионалния успех и личното щастие. В този аспект съвременният човек все повече се стреми към съвършенство. 

 
Красота e субективно възприятие, повлияно от множество обществени и личностни фактори. То се формира на базата на историческите и културни традиции на всяко общество. Това е довело до общия принцип, че в основата на красотата стоят пропорциите. Също така от значение са възраст, пол и индивидуалност. Това е значително предизвикателство за пластичните хирурзи. Те трябва да разчитат не само на технически умения, но също да вложат артистизъм, за да се постигне баланс, пропорция и хармония.


© 2022 Д-р Живко Димитров

Web Design & SEO by Zashev Design